Информация

умее да създава:

  • архитектура и изграждане на личността;
  • архитектура и създаване на събитие;

веща е в:

  • обучение по етикет и протокол;
  • обучение по поведение;
  • обучение по бизнесетикет;
  • обучение по управление на конфликта;
  • фирмени събития /обучения, семинари, конференции, партита, юбилеи, изложби и др./;
  • фешън консултиране;