Караванинг

Като птицата Феникс, която се възражда от пепелта, нова, пречистена и свежа, така и туризмът по родното Черноморие изплува от заплахите на постоянните ограничения, наложени заради екстраординароното

Бръмбър

Бръмбър дребен, с цвят зелен,  крета сред цветята на балкона, питам се: дали и той е в плен, като мене, заради една корона? Бръмбърът се рови, бута и разгръща, и с други бубол