Бръмбър

Бръмбър дребен, с цвят зелен,  крета сред цветята на балкона, питам се: дали и той е в плен, като мене, заради една корона? Бръмбърът се рови, бута и разгръща, и с други бубол

Как нежният пол променя света?

За ролята и тежестта на жените в политиката – разговор с Юлияна Дончева и експертът по протокол и пиар Милена Хлебарова.