Бръмбър

Бръмбър дребен, с цвят зелен,  крета сред цветята на балкона, питам се: дали и той е в плен, като мене, заради една корона? Бръмбърът се рови, бута и разгръща, и с други бубол

Как да се държим в Канада?

Канада е сред водещите в икономическо отношение в световен мащаб държави, валутата й (канадски долар) е силна и доходите на глава от населението – едни от най-високите, според международните ре