За срещите и хората

Животът е като бързо течаща река, има бързеи, водопади, водовъртежи, ями, поглъщащи всичко от повърхността към дълбините. Има и участъци, в които водата е замряла, не се движи.