Маниите на 21-ви век

В 21 век, когато времето и пространството са размити понятия и посоките на света не се приемат така, както през 19 век, са налице много пристрастености.

Как да организираме служебно парти?

Всяка фирма има своите върхове. А те неминуемо са свързани със светски събития, защото без бляскаво представяне на победите, не се случват и мотивирани работни резултати.

За срещите и хората

Животът е като бързо течаща река, има бързеи, водопади, водовъртежи, ями, поглъщащи всичко от повърхността към дълбините. Има и участъци, в които водата е замряла, не се движи.