Стилът на обличане и добрите маниери на обществените личности са съвкупност от много елементи – образование, възпитание, култура и личен вкус.