Бръмбър

Бръмбър дребен, с цвят зелен, 

крета сред цветята на балкона,

питам се: дали и той е в плен,

като мене, заради една корона?

Бръмбърът се рови, бута и разгръща,

и с други буболечки се прегръща,

прави дири в земята прясна,

спира се и после се заравя в дупка тясна.

Бръмбърът е малка твар,

но полезна, с ценен дар,

да помага на цветята,

да повдигат те стеблата,

да закрепнат и стърчат,

да са видни и красиви,

да са пъстри, с буен нрав,

да ухаят с аромат,

да превземат моя свят.

Бръмбъре, така полезен.

Склонен ли си друже,

да сменим си ний телата,

и душите и теглата?

Да останеш ти под норма,

А, аз да стана волна,

да подскачам по цветята

и да вкусвам свободата?

23.04.2020.

София